Project MembersSaga University

Hiroyuki Yamanishi
Takenori Hino
Yuichi Hayami
Daisuke Suetsugu
Kei Kimura
Kenji Yoshino
Naoki Fujii
Sangyeob Kim
Ryo Orita
Kouhei Arai
Hideki Kashisawa
Masumi Koriyama
Michiko Ootsubo 

kyushu University

Toshimitsu Komatsu
Shin-ichiro Yano
Akira Tai
Nobuhiro Matxunaga
Souichi Yamaguchi 

Nagasaki University

Minoru Wada
Hiroyuki Takasu

Prefectural University of Kumamoto

Hiroaki Tsutsumi
Tomohiro Komorita 

Tokyo University of Agriculture and Technology Yu Umesawa
Tokyo University of Marine Science and Technology Toshiya Katano